KĂ©pek templomunkrĂłl

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Online felhasználók

Oldalainkat 10 vendĂ©g böngĂ©szi

Látogatottság

Utolsó módosítás

2015. december 17.
70 év bizonyság - Egy kiállítás képei

Templomunk 70 éves fennállásának ünneplésére készülődve lelkes gyülekezeti tagjaink és barátaink sok olyan anyagot "ástak elő", állítottak össze és hoztak létre, melyeket szeretnénk ezen az úton is közzétenni.

 

Három hosszabb lélegzetű írás és hat rövidebb beszámoló segít megismerni a bánhidai reformátusság régmúltját, és a mai gyülekezet háta mögött hagyott évtizedeket.

Köszönettel tartozunk ezért a munkáért különösen is gyülekezetünk tagjának, Gyüszi Laci bácsinak, és barátainknak, Rákász Mihálynak és feleségének, Rákászné Fekete Irénnek, valamint a sok adatszolgáltatónak, akik emlékeik és irataik között kutatva gazdagították gyülekezetünket.

 

Hosszabb írások

 


Gyüszi László: A Bánhidai Református Egyház története - Különös tekintettel a templomépítés körülményeire

 

Gyülekezetünk modern kori történetét dolgozza fel ez az írás az 1930. évi megalakulástól napjainkig.

Amint az alcím is mutatja, nem fogja át a gyülekezet történetének teljességét - erre nem is vállalkozhat egy 15 oldalnyi anyag.

Célja a templomépítés hosszú, több évtizedes folyamatának bemutatása a telekvásárlástól a mai, az eredeti Szeghalmy tervet megközelítő külső elnyeréséig.

Az építés 1939-ben kezdődött, majd a háború és az azt követő általános szegénység késleltették a befejezést.

Az eredeti tervtől eltérő torony is csak 1952-re készült el.

Hála az Úrnak, hogy a mi nemzedékünknek lehetővé tette, hogy az ezredforduló környékén kívülről-belülről is megújulhasson templomunk!

 


 

Rákász Mihály: Az első református gyülekezet Bánhidán

 

Ez az írás a XVI. századtól tekinti át Bánhida és a reformátusság történetét.
Sok forrást idézve mutatja be a XVII. századi életet, az ellenreformáció véres lépéseit a pozsonyi törvényszékig, ahonnan csak négy irányba vezethetett a prédikátorok és az egyház más szolgáinak útja: tétlenség, rekatolizáció, száműzetés, vagy gálya.
A bánhidai lelkész, Marosi István el sem jutott Pozsonyig, őt Csáky László földbirtokos a saját börtönébe csukatta...
A bánhidai reformátusság sorsa pedig évszázadokra megpecsételődött.

 

 


 

Rákász Mihály - Rákászné Fekete Irén: A Környe-Bánhidai Egyházközség megalakulása

 

Ez a kiállítási anyag sok forrást, eredeti dokumentumot, fényképeket bemutatva rajzolja elénk a modern kori gyülekezet megalakulását.
A XIX. század elején gyakorlatilag nem éltek portestánsok, így reformátusok sem Bánhidán. A XIX. század végén, XX. század elején is csak néhány család vallotta magát reformátusnak.
A szénbányászat megindulása következtében betelepült nagyobb számú református hozta el aztán annak igényét és lehetőségét is, hogy Bánhidán egyházközség alakulhasson.
Kezdetben a Községházán, majd a kis Jókai utcai evangélikus templomban gyűltek össze eleink istentiszteletre.
A harmincas évek hoztak változást, mikor megalakult a gyülekezet, majd az évtized végére felépült a templom és iskola együttese.
Az anyag részletesen bemutatja Szeghalmy Bálintot, a templom tervezőjét és munkásságát, valamint a református elemi iskolát sok képpel illusztrálva.

 


 

 

Rövidebb beszámolók

 


Református magyarok Bánhidán a XVII. században

 

Ez a kiállítási anyag röviden összefoglalja Rákász Mihály hosszabb lélegzetű művének tartalmát a XVII. századi protestánsokról, köztük a bánhidai reformátusokról.

 


 

 

A mai református gyülekezet létrejötte

 

Ez a kiállítási anyag dokumentumokat mutat be az 1930-as évekből, a gyülekezet és a templom építésének körülményeiről.

 


 

 

Szeghalmy Bálint - templomunk tervezője

 

Ez a kiállítási anyag Szeghalmy Bálintot, templomunk megálmodóját és templomépítő munkásságát mutatja be sok általa tervezett temlpom fotójával.

 


 

 

Volt egyszer egy bánhidai református iskola

 

Ez a kiállítási anyag a református iskola alapításáról és működéséről szól 1948-as megszüntetéséig...

 


 

 

Lelkészeink

 

Ez az anyag  1930-tól, gyülekezetünk megalakulásától napjainkig a gyülekezetben szolgáló lelkészekről beszél néhány szóban.

 


 

Gondnokaink

 

Ez a kiállítási anyag a gyülekezetben eddig szolgáló gondnokokról rendelkezésre álló információkat közli.